UMĚNÍ SEBEPOZNÁNÍ

SEBEPOZNÁNÍ UMĚNÍM

Arteterapie

"Umění je jedinečná šance a fórum pro osobní expresi. Umění je i stimulace, tvořivé zaměstnání, komplexní integrace všech složek osobnosti." 

Jaroslava-Šicková Fabrici

Arteterapie je platná u lidí, kteří chtějí objevit cestu do svého nitra a lépe porozumět sobě samému. Může pomoci k nalezení nových perspektiv chápání situací a vztahů.  Přispívá k osobnímu růstu, uvědomění si vlastních pocitů a vnitřních pochodů. Malování může přispět k nalezení a pochopení nevědomích přání a nevyřčených pocitů. 

Arteterapie je výtvarná tvorba a zároveň dialog v sobě k sobě. Člověk si během tvorby může pokládat otázky a současně na ně hledat a nalézat odpovědi. Může to být velmi zajímavá cesta sebepoznání, která otevře spoustu netušených komnat. 

Významným východiskem arteterapie jsou obsahy nevědomí, část duše, která je člověku navenek skryta, která je přesto nedílnou součástí jeho každodenního konání a rozhodování nebo chápání situací. Při výtvarné tvorbě se skrytá část člověka (nevědomí) snáze osvobodí a může být vyjádřena pomocí symbolů v obrazech lépe než v mluveném projevu. Umění v terapeutickém kontextu se nezabývá pouze výsledkem, ale také procesem tvorby. K teoretickým východiskům arteterapie značně přispěli S. Freud, který chápal umění jako „chodníček, který vede z fantazie zpět do reality“ a Carl Gustav Jung, který v nevědomí viděl zejména zdroj zdraví a transformace. Sílu v člověku, která si je schopna pomoci.


Historie arteterapie

Počátky arteterapie sahají až do 18.století, kdy se psychologie začala zajímat o tvorbu duševně nemocných lidí a měla potřebu nalézat mezi jejich produkci a psychickým stavem souvislosti. Bývají spojovány s výtvarným pojmem „art brut“. Jde o umění, které je v syrovém stavu, tvořeno spontánně výtvarně neškolenými lidmi. Hlavním účelem výtvarné produkce art brut je sebevyjádření, které vyvěrá z duše. Pro „art brut“ měli pochopení také sami umělci, jako například Paul Klee, Max Ernst a zejména Jean Dubuffet. Ačkoliv od těch dob do dnešního pojetí arteterapie byla cesta ještě dlouhá, dá se říci, že arteterapie art brut mají společné nejen cestu k sebevyjádření, ale zejména dosažení katarze ve smyslu uvolnění psychického pnutí symbolizací.

 

Copyright sebeart